Słowo na niedzielę

W pierwszym czytaniu słyszymy, jak Bóg mówi, że Jego słowo ma różne zadania: informuje, poucza nas, ale także wskazuje, że skoro jest słowo, to jest i Mówiący. A to jest przypomnienie o relacji z Bogiem. Skoro On mó