Słowo na niedzielę

W niedzielnych czytaniach słyszymy o Bożych obietnicach. One nie opierają się na tym, co widzimy, czego możemy dotknąć, czy ogólnie mówiąc sprawdzić. Ani na tym, co uznajemy za możliwe. Obietnice, które daje Bóg, nie opier