Słowo na niedzielę

Św. Paweł mówi, że razem z Chrystusem umarliśmy, weszliśmy z Nim w doświadczenia, bolączki, smutki, ale po to, żeby wyjść z Nim do pełnego, prawdziwego życia, do zmartwychwstania. Jezus wie, że szybko zapominamy, łatwo się zniechęcamy i z trud