Słowo na niedzielę

W Ewangelii słyszymy słowa Jezusa, który mówi: Kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem. Przyznawać się więc do Jezusa, to być z Nim ramię w ramię, serce w serce, na co dzień. Wtedy Jezus przyzna się do nas