Słowo na niedzielę

W niedzielnej Ewangelii słyszymy o katalogu najbliższych uczniów Jezusa. W Nowym Testamencie znajdziemy cztery takie listy: w Ewangelii Marka, u Łukasza w Ewangelii i w Dziejach Apostolskich i u Mateusza. Różnią się one nieznacznie międ