Słowo na niedzielę

W pierwszym, niedzielnym czytaniu Bóg przez usta proroka Ozeasza opisuje ludzką miłość. Nie łudźmy się – to nie są słowa dotyczące tylko i wyłącznie Izraelitów mniej więcej 800 lat przed Panem Jezusem, ale ten opis pasuje i do nas