Słowo na niedzielę

Przez ostatnie niedziele słyszymy słowa o Duchu Świętym. Myśląc o Nim wyobrażamy sobie sobie Go jako płomień, język ognia, gołębicę. Jakkolwiek o Nim myślimy pamiętajmy, że jest mocą, jest Pocieszycielem, Doradcą, Rzecznikiem, ogniem serca, a Jego dz