Słowo na niedzielę

Nasze niewysłuchane modlitwy są jak pytanie o królestwo Izraela. Pan Jezus mówi: A może spojrzymy na to, o co prosisz, inaczej? Czy zgodzisz się przyjąć mój punkt widzenia i moje zaproszenie? Czy pozwolisz się poprowadzić? Czy za