Słowo na niedzielę

W niedzielnej Ewangelii słyszymy słowa Jezusa do uczniów: Ja będę prosi Ojca, a da wam innego Parakleta - Pocieszyciela. Pamiętamy z zeszłej niedzieli, że Jezus zapowiada swe odejście. Ale Jego nieobecność przy uczniach nie oznacza obojętności