Słowo na niedzielę

W naszym życiu nie brakuje bolesnych doświadczeń. Rzeczy trudnych. Nawet strasznych. Niezrozumiałych. Doświadczamy czyjejś niechęci, przemocy. Czasem sam Bóg wydaje się być obojętny na nasze cierpienie. Odległy. Nieobecny. Właśnie na takie mom