Słowo na niedzielę

Podczas niedzielnych czytań słyszymy o uczniach Jezusa idących do Emaus. Jezus, jako nieznajomy, przyłącza się do nich i wydobywa z ich serc to, co stało się ich ciężarem, utrapieniem, a może i siłą, która sprawia, że decydują się na odejście