Słowo na niedzielę

W niedzielę Zmartwychwstania chcemy wyznać na nowo: „Panie, działaj w nas według swego planu. Rób ze mną to, co Ty uznasz za dobre”. Spójrzmy na Marię Magdalenę, które kocha Jezusa naprawdę. Wytrwała pod krzyżem, była