Słowo na niedzielę

„Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowi