Słowo na niedzielę

Bohater odcinka jako młody człowiek nie znał Boga. Aż spotkał ludzi z Ruchu Światło-Życie. Pomodlił się do Boga i poprosił o pomoc. Bóg dał mu łaskę wiary, odkrył w sobie powołanie do kapłaństwa. Teraz żyje Bogiem.