Słowo na niedzielę

Zapraszamy na krótką wędrówkę po Słowie Bożym. Pierwsze czytanie zawiera bardzo ważne proroctwo, zapowiedź Mesjasza. Wychodzi ono z ust Mojżesza na pustyni. Jakieś trzynaście wieków przed Panem Jezusem. Wzbudzę proroka takiego jak ty, czyli podobnego do Mojżesza. W Starym Testamencie mamy całe mnóstwo wielkich proroków – Eliasza, Elizeusza, Izajasza, Jeremiasza, ale aż do ostatniego, czyli Malachiasza – mniej więcej 400 lat przed Panem Jezusem – nikt nie został uznany za owego proroka jak Mojżesz.