Słowo na niedzielę

Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Ewangelia według świętego Łukasza.