Słowo na niedzielę

Faryzeusze przez formalne, tylko zewnętrzne działanie, chcieli mieć czyste serca. Myśleli, że zachowywanie przepisów wystarczy, żeby podobać się Bogu. Dlatego poza przykazaniami, które dał Pan Bóg, stworzyli wiele, wiele swoich,