Słowo na niedzielę

Czytanie z Ewangelii św. Marka, rozdział 3, wersety 31-37.