Słowo na niedzielę

Ks. Rafał Jarosiewicz jest organizatorem wielotysięcznych spotkań ewangelizacyjnych. W programie opowiada o służbie
ludziom. Jan Paweł II powiedział: Służyć Bogu - służyć ludziom: wyzwalać w nich świadomość królewskiego kapłaństwa, owej godności, która właściwa jest człowiekowi jako synowi i córce Boga samego. Ks. Rafał jako nastolatek był niewierzący, nawrócił się po usłyszeniu świadectwa swego rówieśnika. Został księdzem, żeby pomagać ludziom.