Słowo na niedzielę

W niedzielnych czytaniach słyszymy słowa, w których Św. Piotr mówi, że Jezus zostawił nam wzór, żebyśmy szli za Nim po Jego śladach; jednak droga Jezusa wiodła przez krzyż. Mimo tego jedyną prawdziwą drogą jest ta, którą O