Słowo na niedzielę

Czasem wydaje się nam, że Pana Boga nie ma przy nas, że nas zostawił, ale niedzielna Ewangelia mówi, że Jezus zajęty jest przygotowywaniem nam miejsca w niebie. Jest więc zawsze zajęty nami, choć nie bezpośrednio, nie w sposób odczuwaln