Słowo na niedzielę

Pierwsze czytanie zachęca wprost, żeby śpiewać z radości. I powtarza przy tym to samo zdanie: „Pan jest pośród ciebie”, to znaczy Bóg jest z tobą, jest po twojej stronie. Oto powód radości! On naprawdę jest z tobą. A gdyby czyjeś serce było niepewne czy tak jest faktycznie, to prorok Sofoniasz mówi dwa razy: „Pan jest pośród ciebie”. Słowo mówi dziś jasno: Bóg jest z tobą! Jest blisko! To jest prawdziwy powód do głębokiej radości, ale tylko dla tego, kto w to wierzy. A zatem: czy przyjmiesz Słowo takim, jakie jest, czy je odrzucisz, zanegujesz, uznając, że to co widzisz w swoim życiu - twoje problemy - są zbyt wielkie i wolisz się bać i zamartwiać, to znaczy nie uznać obecności Boga przy tobie?