Słowo na niedzielę

Cotygodniowy program o tematyce religijnej, w którym omawiane są fragmenty Biblii przewidziane w Liturgii Słowa podczas niedzielnych mszy świętych w kościele rzymskokatolickim. Rozważania na temat Pisma Świętego przygotowuje i prezentuje obecnie o. Mateusz Stachowski OFM, duszpasterz w klasztorze franciszkańskim w Ostródzie. Ewangelia jest dla wierzących drogowskazem. Jest fundamentem, na którym budujemy swoje życie. Choć napisana pod natchnieniem Ducha Świętego prawie dwa tysiące lat temu, także współcześnie pozostaje aktualna. Ewangeliczne obrazy świetnie ilustrują nasze życie. W audycji „Słowo na niedzielę” o. Mateusz Stachowski OFM prowadzi rozważania na temat fragmentów Biblii przewidzianych w Liturgii Słowa podczas niedzielnych mszy świętych. Scenografia i wygląd studia związane są wizualnie z treścią omawianego fragmentu Pisma.