Słowo na niedzielę

Cotygodniowy program o tematyce religijnej, w którym omawiane są fragmenty Biblii przewidziane w Liturgii Słowa podczas niedzielnych mszy świętych w kościele rzymskokatolickim. Rozważania na temat Pisma Świętego przygotowuje i prezentuje obecn