Słownik polsko@polski

W odcinku: czym jest „morale”? Jakie nadzieje są „płonne”? Co to znaczy, że coś „chodzi jak w szwajcarskim zegarku”? I czym zajmuje się „cieć”?