Słownik polsko@polski

W odcinku: czym jest „hucpa”? Co znaczy czasownik „cywać?” Co mamy na myśli, gdy mówimy „luz”? I o kim mówimy, że to „szur”?