Słownik polsko@polski

Co oznacza słowo "hucpa"? Skąd pochodzi słowo "zagwozdka"? Jakie słowa pochodzenia arabskiego są w języku polskim? Co oznacza czasownik "cywać"? Co mamy na myśli, gdy mówimy "luz"? O kim mówimy, ż