Słownik polsko@polski

W odcinku: mówi się „kasłać” czy „kaszleć”? Co to znaczy, że udało nam się kogoś „zdybać”? I jaka to jest „solenna obietnica”?