Słownik polsko@polski

W odcinku: co to znaczy, że ktoś jest „niefrasobliwy”? A kim jest ten, kto „poszedł w tango”? Jak się pisze i odmienia słowo „smartwatch”? I co jest „warte zachodu”?