Słownik polsko@polski

W odcinku: o kim mówimy, że jest „sędziwy”? Co to za miejscowość „Pipidówka”? Co znaczy iść „na szagę”? I skąd się wzięła nazwa „durszlak”?