Słownik polsko@polski

W odcinku: co to znaczy, że ktoś coś „skitrał”? Skąd pochodzi słowo „małżeństwo”? I co to znaczy, zrozumieć coś „opacznie”?