Słownik polsko@polski

W odcinku: kim jest „chłopek-roztropek”? Co znaczy zwrot „jak drzewiej bywało”? Czy coś się „zepsuło”, a może „popsuło”? I skąd pochodzi słowo „kitrać”?