Słownik polsko@polski

W odcinku m.in.: co to są „praszczury”, co nazywamy „trąbą jerychońską”, kim jest „łapserdak”, a kim „świekra”?