Słownik polsko@polski

W odcinku: co znaczy zwrot „pójść w kamasze”? Co robi ktoś, gdy się „guzdrze”? Kto to jest „kaletnik” i dlaczego skoro mówimy „rysuje” i „rysować”, to „uje” się nie