Słownik polsko@polski

W programie: co to jest „socjal”? Co określamy mianem „dantejskich scen”? Czemu praca „wre” i czy jeśli coś „uszło płazem”, to ma to związek z płazami?