Słownik polsko@polski

W odcinku m.in. kiedy mówimy, że to „sądny dzień”, co to jest „ugór” i co znaczy „rozkminić”
lub „rozkminiać”?