Słownik polsko@polski

W programie prof. Miodek spotyka się z... profesorem Miodkiem i który jest prawdziwym prof. Miodkiem? Lista pytań jest bardzo długa: embargo, szmira i barachło. Ósmoklasiści ze Szkoły Polskiej przy Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku