Słownik polsko@polski

Program o kulturze języka polskiego. Profesorowi Janowi Miodkowi towarzyszy Justyna Janus-Konarska, dr nauk humanistycznych, językoznawca i medioznawca. W programie gościli uczniowie z V Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego we