Słownik polsko@polski

Program o kulturze języka polskiego. Profesorowi Janowi Miodkowi towarzyszy Justyna Janus-Konarska, dr nauk humanistycznych, językoznawca i medioznawca. W programie gościli uczniowie z V Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu. Przygotowali dwa intrygujące pytania: 1. Czy rzeczownik „wiosna” ma coś wspólnego z przymiotnikiem „wesoły”? 2. „Dziesięciu chłopa” – skąd taka odmiana? W sondzie były pytania wrocławian: Co to jest łono? Co to znaczy, gdy mówimy, że buty nas piją? Gram czy gramów? Pytanie od pani Małgorzaty: „Jaka jest poprawna nazwa ciąży mnogiej; np. czy trojaczki nazywamy trojakami czy bliźniakami?”. Piotr Kasiński z Łodzi, współtwórca komiksów dla dzieci, rozmawiał z prof. Miodkiem o zabawie-grze słowem „kącik czy kacik?”.