Słownik polsko@polski

Od czego pochodzi słowo „rumowisko”? Czym są fakirki? Co mamy na myśli, gdy mówimy: „narażać się na szwank”? To tylko niektóre językowe zagadnienia, o jakich mówimy w odcinku programu. W naszej sondzie zap