Słownik polsko@polski

Tym razem młodzież ze Szkoły Polskiej im. 2 Korpusu Polskiego przy Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie z siedzibą w Bolonii poprosiła o wyjaśnienie, co to znaczy „mieć ambiwalentny stosunek do kogoś lub czegoś?”. Było też pytanie o etymologię i znaczenie wyrazu „pałać” i czy w czasach Mickiewicza to słowo miało to samo znaczenie? (dzięcielina pała w Inwokacji „Pana Tadeusza”). W sondzie ulicznej pytano: O kim mówimy, że to zodiakara? Czym jest prank? O kim mówimy, że to troglodyta? Prezes Polskiego Związku Sumo Kewin Rozum poprosił o wyjaśnienie: Jak nazwać zawodnika sumo? Czy możemy japońskie słowa spolszczać – „janoma czy dżanoma”? Czy słowo „super” z rzeczownikami piszemy łącznie czy z kreseczką? Pytanie od ks. Andrzeja spod Ulm nad Dunajem: „Jakie mają związki między sobą te wyrazy: żegnać, przeżegnać (się albo kogoś), pożegnać, pożegnanie, odżegnać”?