Słownik polsko@polski

Dzieci ze Szkoły Polskiej im. gen. Józefa Hallera przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto poprosiły o wyjaśnienie znaczenia i pochodzenie życzeń „Do siego roku” oraz słowa „karnawał”. Wprowadziły nas tym samym w nastr&o