Słownik polsko@polski

Polski język jest trudny fleksyjnie i gramatycznie, o czym często mówią obcokrajowcy. Dlatego profesor Jan Miodek rozwieje wszelkie wątpliwości językowe. Dowiemy się m.in.: Jaki powinien być poprawny skrócony zapis wyrazu „punkt”? Czym się różnią emigranci od migrantów? Co to znaczy, że mamy czegoś w bród? Jaka jest etymologia przysłowia: Nie zasypiać gruszek w popiele? Od jakiego słowa powstało nazwisko Lewandowski?