Słownik polsko@polski

Uczniowie ze Szkoły Polskiej im. 7 Eskadry Kościuszkowskiej przy Konsulacie w Chicago poprosili prof. Miodka o wyjaśnienie pochodzenie słowa „hajs” oraz różnicy znaczeniowej między wyrazami „szanować” a „respektować”. Prof. Miodek wyjaśnił pochodzenie nazwy miejscowości Chicago. Uczniowie Szkoły Polskiej im. gen. Józefa Hallera przy Konsulacie Generalnym RP w Toronto zapytali o odmianę wyrazów „pies” i „mech”. Dlaczego jest „psa”, a nie „piesa” i „mchu”, a nie „mechu”? Czym zajmują się skłotersi? Kogo nazywamy totumfackim? Jak zdefiniować naburmuszenie? A jak będziemy wróżyć na andrzejki? Możliwości jest wiele – lanie wosku, kubeczki, buty, wróżba ze skóry jabłka, serce i szpilki, ciasteczka z wróżbą, obrączki, wróżba z gałązki wiśni…