Słownik polsko@polski

W programie m.in. o takcie, gonieniu w piętkę i chodzeniu na boso. Gośćmi byli uczniowie Polskiej Szkoły w Zachodniej Australii w Perth. Byli oni ciekawi, kogo nazywa się swatem. Co to jest gżegżółka i dlaczego w tym wyrazie po „g” nie jest „rz”? Skąd się wzięła nazwa Dzierżoniów? Dlaczego dzwonimy do szpitala, ale na policję? Dlaczego nie ma już czasownika „jutrać”?