Słownik polsko@polski

Obchodzimy „Mikołajki czy mikołajki”? Zgodnie z zasadą ortograficzną, nazwę mikołajki piszemy małą literą, ponieważ tak należy zapisywać wszystkie nazwy obrzędów, zabaw i zwyczajów. Jaka jest liczba mnoga od „tata” – Taty? Taci? Tatowie? Kiedy „jego”, a kiedy „niego” w celowniku i dlaczego? Kiedy „jego”, „niego” i „go” w bierniku? Czy Mikołajki to poprawna nazwa zespołu wokalnego, w którym śpiewają dziewczynki i chłopcy? Czy można takie nazwy, jak Webex, Zoom, odmieniać i zapisywać z polskimi końcówkami, np. na Webexie, na Zoomie?