Słownik polsko@polski

W programie m.in. sondy uliczne: Czym zajmuje się bakałarz? O kim mówimy, że to partyjny beton? Jak wygląda księżyc w nowiu? Gdy z mównicy sejmowej pada zapewnienie, że „to już się zadziewa” to jest dobrze? Wegetarianin w liczbie mnogiej w dopełniaczu:
wegetarian czy wegetarianów? Czy słowo euro dalej pozostaje nieodmienne? Służbownik –kwiatek językowy od pani Anety. Jak odmieniać rzeczownik „wataha”? Watasze czy wataże?