Słownik polsko@polski

Ten program ma swój „flow” – co to oznacza? Powiedzenia „nadal kontynuować” jest błędne. A czy uczestnicy sondy wiedzą co to jest „cymes”? Dlaczego prof. Jan Wołek na pytania dotyczące dopełniacza liczby pojedynczej rzeczowników męskich nie odpowiada? Czy nazwiska herbowe można odmieniać? Skąd się wzięły specyficzne słowa dla Łodzi, miasta Łodzi? „Kalka” – w dopełniaczu liczby mnogiej lepiej powiedzieć „kalk” niż „kalek”.