Słownik polsko@polski

W programie na początek o imieniu Bożena. Jest jak najbardziej słowiańskie, a do Polski przyszło z Czech. Pochodzi od przymiotnika boży – w pierwotnym znaczeniu szczęśliwy. Co to znaczy, że zamierzamy coś „obstalować”? Piszmy raczej menedżer, choć można manager lub manadżer. Fabryka obrabiarek do drzewa? Nie – do drewna. O kim mówimy, że to „atencjusz”? A jak się odmienia słowo „drzewce”? Standard piszemy z „d” na końcu, choć był czas – przypomniał prof. Jan Miodek – że pozwalano na „standart” przez „t”. Prof. Miodek postutuje, by słowa „plastyk” używano wobec mężczyzny artysty, a tworzywo sztuczne to „plastik”.