Słownik polsko@polski

Jak można „zachodzić w głowę”? Jak odmienia się nazwisko Kwiecień – Kwiecienia czy Kwietnia? Czym są „benefity”? Jak to jest z „plątaniem” – „plącze się” czy „pląta się”? Armia s