Słownik polsko@polski

Wi-fi, łajfaj i hulajnogiści – w programie bardzo szeroki przekrój tematów. A co to znaczy, że coś nas jara? Mówmy raczej o osobach „z niepełnosprawnością” niż „niepełnosprawnych”. Czym zajmuje się swat? CV wymawiamy najczęściej „siwi”, a tymczasem prof. Jan Miodek nigdy tak nie mówił – u niego jest albo życiorys, albo „cefałka”. A kto jeździ na hulajnodze – hulajnogista, hulajnożysta, hulajnogowiec?