Słownik polsko@polski

Wrócimy do dzióbasków, zatrzymamy się na moment przy aliholikach i wyjaśnimy co to jest hetka-pętelka. Pytania zadawać będą uczniowie ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie RP w Lyonie oraz z XVII Liceum we Wrocławiu. Profesor spróbuje wyjaśnić niebezpieczeństwa jakie w znaczeniu słowa bezpieczny dostrzegła Pani Małgorzata z Gniezna. Będzie też tradycyjny kwiatek językowy i pytania od naszych skajpowiczów.